22/2008/QH12

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 22/2008/QH12
Trích yếu Luật cán bộ, công chức.
Ngày ban hành 13-11-2008
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc83558_L22QH83558_L22QHDownload