234-KH/TU

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 234-KH/TU
Trích yếu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Ngày ban hành 05-02-2024
Người ký Trần Thế Dũng
Chức vụ Pho Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfKH-234-dao-tao-boi-duong-nam-2024(05.02.2024_13h48p51)_signedKH-234-dao-tao-boi-duong-nam-2024(05.02.2024_13h48p51)_signedDownload