24/2023/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 24/2023/NĐ-CP
Trích yếu Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày ban hành 14-05-2023
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf24-cp.signed24-cp.signedDownload