29/2023/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 29/2023/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về tinh giản biên chế
Ngày ban hành 03-06-2023
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfnghi-dinh-so-29-2023-nd-cp-0306202384935CHnghi-dinh-so-29-2023-nd-cp-0306202384935CHDownload