3538/BNV-TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3538/BNV-TCBC
Trích yếu Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành 28-07-2022
Người ký Nguyễn Trọng Thừa
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfcong-van-so-3538-bnv-tcbc-0308202235441CHcong-van-so-3538-bnv-tcbc-0308202235441CHDownload