420/QĐ-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 420/QĐ-BNV
Trích yếu Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
Ngày ban hành 02-06-2022
Người ký Trương Hải Long
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfchuong-trinh-boi-duong-ngach-chuyen-vien-0306202231052CHchuong-trinh-boi-duong-ngach-chuyen-vien-0306202231052CHDownload