42/2023/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 42/2023/NĐ-CP
Trích yếu Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Ngày ban hành 29-06-2023
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm