423/QĐ-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 423/QĐ-BNV
Trích yếu Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Ngày ban hành 02-06-2022
Người ký Trương Hải Long
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfmoi-xem-toan-van-quyet-dinh-so-423-qd-bnv-0306202230052CHmoi-xem-toan-van-quyet-dinh-so-423-qd-bnv-0306202230052CHDownload
pdfQD_423QD_423Download