425/QĐ-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 425/QĐ-BNV
Trích yếu Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Ngày ban hành 02-06-2022
Người ký Trương Hải Long
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfquyet-dinh-so-425-qd-bnv-0306202231504CHquyet-dinh-so-425-qd-bnv-0306202231504CHDownload
pdfchuong-trinh-boi-duong-lanh-dao-cap-so-0306202231504CHchuong-trinh-boi-duong-lanh-dao-cap-so-0306202231504CHDownload