48/2023/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 48/2023/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày ban hành 17-07-2023
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm