50/2022/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 50/2022/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 02-08-2022
Người ký Phạm Bình Minh
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf50-cp.signed50-cp.signedDownload