5/2023/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 5/2023/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 03-05-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm