58/2010/QH12

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 58/2010/QH12
Trích yếu Luật viên chức
Ngày ban hành 15-11-2010
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc103855_L58QH103855_L58QHDownload