69/QĐ-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 69/QĐ-BNV
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
Ngày ban hành 02-02-2024
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf69.QD_phe_duyet_KH_to_chuc_kiem_dinh_2024_(phat_hanh)69.QD_phe_duyet_KH_to_chuc_kiem_dinh_2024_(phat_hanh)Download