6/VBHN-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 6/VBHN-BNV
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 16-08-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf06.VBHN.BNV06.VBHN.BNVDownload