7/2023/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 7/2023/TT-BNV
Trích yếu Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 31-05-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm