83/2022/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 83/2022/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày ban hành 18-10-2022
Người ký Phạm Bình Minh
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf83-cp.signed83-cp.signedDownload