85/KH-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 85/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Ngày ban hành 24-03-2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm