Ban tôn giáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
57/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo