Ban tôn giáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02/2016/QH14 18/11/2012 Quốc hội Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo