57/QĐ-SNV

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 57/QĐ-SNV
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo
Ngày ban hành 06-04-2015
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf57_Ban_Ton_giao57_Ban_Ton_giaoDownload