02/2016/QH14

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 02/2016/QH14
Trích yếu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Ngày ban hành 18-11-2012
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdf02.signed_Luat_tin_nguong_Ton_giao02.signed_Luat_tin_nguong_Ton_giaoDownload