98/2023/NĐ-CP

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 98/2023/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành 31-12-2023
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf98_2023_ND-CP_31122023-signed98_2023_ND-CP_31122023-signedDownload