PrintAaa

Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

12:42 27/11/2020
pdf4020_QD-UBND_Ban_hanh_KH_so_hoa_2021-20254020_QD-UBND_Ban_hanh_KH_so_hoa_2021-2025Download