PrintAa

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước

07:10 07/08/2021

Ngày 5/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Nguồn: http://moha.gov.vn