PrintAaa

Thủ tướng yêu cầu đơn giản thủ tục đất đai, tín dụng

15:59 21/05/2024
Các bộ ngành phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tín dụng, nhà ở xã hội, tài nguyên khoáng sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại chỉ thị, Thủ tướng đánh giá nhiều quy định, thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn, qua nhiều tầng nấc, khâu trung gian. Trong khi, việc cắt giảm, gỡ vướng cho doanh nghiệp, người dân hạn chế, tại một số cơ quan vẫn còn nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản, giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các bộ ngành phải có báo cáo Văn phòng Chính phủ về việc này chậm nhất trong tháng 5, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Tính tới cuối năm ngoái, qua hơn hai năm, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến kinh doanh. Hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 (APCI 2022) khảo sát 3.092 doanh nghiệp, cho thấy để thực hiện một thủ tục hành chính trong nhóm đất đai, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ 32,2 giờ, mất chi phí trực tiếp khoảng 3,8 triệu đồng.

Thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội năm ngoái, Thủ tướng từng "rất trăn trở" vì thủ tục hành chính đất đai quá nhiều, làm tốn thời gian, chi phí và mất cơ hội của người dân, doanh nghiệp. Khi đó, ông cũng đề nghị các đại biểu đề xuất giải pháp giảm các tầng nấc, chi phí không cần thiết, để người dân, doanh nghiệp đỡ phải đi lại nhiều lần.

Thực tế, vừa qua các doanh nghiệp nội địa lẫn FDI đánh giá quy trình phê duyệt, thủ tục hành chính còn chậm, cản trở tốc độ các dự án, gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Với tín dụng, lãnh đạo Chính phủ nhiều lần yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, tăng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc này nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Tại chỉ thị lần này, Thủ tướng yêu cầu cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính phải thực hiện ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. "Chỉ duy trì những thủ tục thật sự cần thiết, chi phí tuân thủ thấp nhất", chỉ thị nêu, thêm rằng các thủ tục này phải tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Ông cũng giao các bộ ngành tập trung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí.

Các bộ ngành phải bảo đảm điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7 theo Nghị định 59/2022.

Theo vnexpress

Link: https://vnexpress.net/thu-tuong-yeu-cau-don-gian-thu-tuc-dat-dai-tin-dung-4748544.html