PrintAa

Cảnh giác với đối tượng lợi dụng thi tuyển công chức để lừa đảo

18/08/2016

Để phòng ngừa việc các đối tượng xấu lợi dụng kỳ thi tuyển công chức để lừa đảo nhằm thu lợi bất chính, UBND tỉnh giao các sở/ban/ngành cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố/thị xã tuyên truyền rộng rãi, thông báo công khai đến nhân dân, người dự thi các nội dung: Việc thi tuyển được UBND tỉnh, Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2016 thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, đảm bảo đúng quy định pháp luật;

Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2016 sẽ đăng tải danh mục tài liệu liên quan đến kỳ thi trên trang congbao.hatinh.gov.vn, các sở/ban/ngành, UBND các huyện/thành phố/thị xã (đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển công chức) sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị để người dự thi biết, khai thác, ôn tập;

Đề nghị các bậc phụ huynh, người dự thi nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng xấu, lợi dụng kỳ thi tuyển công chức để lừa đảo.

Trường hợp phát hiện đối tượng có hành vi gợi ý, môi giới về tuyển dụng công chức thì kịp thời phản ánh về Hội đồng Thi tuyển công chức (qua Sở Nội vụ Hà Tĩnh) hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin: Sở Nội vụ Hà Tĩnh: 0393.855794, 0988653497; Công an Hà Tĩnh: 069.2928216, 0912827277.