Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

pdfQD63.signedQD63.signedDownload