PrintAaa

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

17:00 09/01/2024

Chiều ngày 09/01/2024, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Thị Sâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đại biểu đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối. Đồng chí Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2023 đã đề ra; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ; tham mưu thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức; thanh tra công vụ, xây dựng chính quyền, công tác thanh niên, cải cách hành chính, công tác hội, công tác thi đua, khen thưởng, tôn giáo và văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức được tăng cường; việc tổ chức thi, xét nâng ngạch, thăng hạng và bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy trình. Tham mưu thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Triển khai xây dựng phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính...
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Thị Sâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Sở Nội vụ đã đạt được trong năm qua với nhiều kết quả nổi bật, có nhiều chuyển biến rõ nét; đồng chí nhất trí cao với đánh giá của Đảng bộ về những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo tổng kết. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường sự đoàn kết; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Nội vụ cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như: Tiếp tục xây dựng mô hình, công tác dân vận khéo; chỉ đạo sinh hoạt chi bộ điểm để nhân rộng trong toàn Đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể,...
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Đạo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, đồng thời đề nghị toàn đảng bộ khắc phục những hạn chế còn tồn tại và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch, phương hướng đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

 Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở cho tập thể Chi bộ Nội vụ và 5 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin, bài, ảnh: võ Thị Vinh, Chánh Văn phòng Sở