PrintAaa

ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC SINH HOẠT, TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH VỀ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021-2024

10:17 01/03/2024

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch của Đảng ủy, sáng ngày 01/3/2024, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024.

Tham dự có đồng chí Lê Minh Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Mai Trường Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các tổ chức đoàn thể và toàn bộ đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Quang cảnh Tổng thể Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, Đảng ủy Sở Nội vụ đã phổ biến, triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ Sở và các kế hoạch xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024. 

Đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ

Cũng tại buổi sinh hoạt, Đảng ủy đã tuyên dương 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Lê Minh Đạo; Phó Bi thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Mai Trường Sinh tặng  hoa, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sởđánh giácao nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Sở trong thời gian qua,việc “học tập” và thực hiện việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ trong giai đoạn 2021-2024. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Đảng ủy vinh danh, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, xây dựng, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để nhân rộng; mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để có nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương hơn nữa, xây dựng cơ quan Sở Nội vụ trở thành 1 tập thể thống nhất, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Tin, bài, ành: Nguyễn Trần Chung, Phó Chánh Thanh tra Sở.