PrintAa

Đảng bộ Sở Nội vụ triển khai học tập chuyên đề năm 2020

03/02/2020
Sáng ngày 03/02/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ Chào cờ đầu tháng, gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập chuyên đề năm 2020.

 

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở Nội vụ. Nội dung chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

   Hội nghị đã được xem và nghe video do báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu (theo video do Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh cung cấp).

 

 

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo

 

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã yêu cầu các Chi bộ bám sát Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở về triển khai học tập chuyên đề năm 2020; bám sát chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Các Chi bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu, liên hệ chuyên đề, chọn việc làm theo tại chi bộ; định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các đảng viên.

 

 

Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

 

   Hội nghị này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của cấp ủy cấp trên, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Sở Nội vụ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Nội vụ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

 
 
                                                                                                                        Mai Trường Sinh
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh