PrintAaa

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức điểm cầu trực tuyến học tập Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương do BTV Tỉnh uỷ tổ chức.

11:17 19/03/2024

         Sáng ngày 19/3/2024, BTV Tỉnh uỷ Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”,, Nghị quyết số  18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Hội nghị được kết nối đến 412 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của hơn 40.000 đại biểu.

          Tại đầu cầu của tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng dự. Các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia học tập chuyên đề tại điểm cầu của tỉnh.

          Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Sở Nội vụ có đồng chí Mai Trường Sinh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Nội vụ tham gia học tập chuyên đề tại điểm cầu Sở Nội vụ

        Sau phần khai mạc, Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

           Tiếp đó, hội nghị được nghe đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung chính của Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIX) về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

...Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị

          Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nêu rõ nhiệm vụ trong chuyên đề năm 2024 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2024 phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi đồng chí đảng viên; nhấn mạnh các nhiệm vụ trong Nghị quyết 18-NQ/TU của Tỉnh ủy được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực, đây cũng chính là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn việc xây dựng văn hóa con người Hà Tĩnh với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh nội dung chính của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng và yêu cầu các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện, thực chất./.

           Tin, bài, ảnh: Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CCHC-VTLT