PrintAa

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

14/11/2017
Chiều ngày 13/11/2017, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tới toàn các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ban Cán sự đảng Bộ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Bộ Nội vụ; Cấp trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân đã trực tiếp thông báo tới toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị về kết quả và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.
 
Đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt và chủ động xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện có kết quả những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu dự Hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị
 

Anh Cao