Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Hội nghị Công chức, viên chức cơ quan Sở Nội vụ năm 2018

Chiều ngày 02/01/2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chủ trì Hội nghị.

(Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chủ trì Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 đã đánh giá toàn diện các nhiệm vụ về: Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính nhà nước; công tác thanh tra; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ.

                                      (Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và ký kết giao ước thi đua.

                                                 (Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở ký giao ước thi đua năm 2018)

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đối với 17 cán bộ, công chức, viên chức; tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 32 cá nhân. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

(Lãnh đạo Sở trao tặng Giấy khen cho công chức, viên chức, người lao động)

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở trong năm qua.

Trước yêu cầu của tình hình mới, để thực hiện phương châm hành động năm 2018 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2018 theo đúng lộ trình về thời gian, bảo đảm chất lượng công việc; Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Sở, các đơn vị cụ thể hóa kế hoạch công tác năm của mình, đảm bảo tính khoa học, trọng tâm, trọng điểm.

Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, người lao động quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Sở Nội vụ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính và đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của Sở trong thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm cả chính quyền và người đứng đầu. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành, thực sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở.

Trước thềm năm mới 2018 và Xuân Mậu Tuất, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Hội nghị:

    Bài, ảnh: Phan Quốc Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở