PrintAa

Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”

16/10/2017

áng ngày 12/10/2017, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Viện KAS (CHLB Đức) tại Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã tới tham dự và chủ trì Hội thảo.

 

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Ông Peter Girke, Trưởng đại diện quốc gia của Viện KAS tại Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội thảo
 
Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương: TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; ông Peter Girke, Trưởng đại diện quốc gia của Viện KAS tại Việt Nam và các cán bộ chương trình; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học của một số Viện nghiên cứu, các Trường Đại học; lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị và nghiên cứu viên của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo (từ trái sang ông Peter Girke, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Viện trưởng Viện KH TCNN Trần Văn Ngợi)
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước là một yêu cầu tất yếu và cấp bách, coi đây là một trong những mục tiêu ưu tiên, trọng tâm của tiến trình Đổi mới.
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa có sự phân định rành mạch  về chức năng, nhiệm vụ, kết quả đạt được của tổ chức theo các quy định cũng như về các nội dung phân công, phân nhiệm, kế hoạch, hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ của tổ chức chưa có động lực phấn đấu, chưa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng và phát triển tổ chức.
Những hạn chế, bất cập về mặt tổ chức, hoạt động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu trên một phần do việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong khu vực công của nước ta thời gian qua chưa thực sự hiệu quả. Trong vài năm gần đây, một số bộ chỉ số cũng đã được áp dụng để đánh giá, xếp hạng ở một số mặt đối với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố Trung ương trong cả nước. Các bộ chỉ số này được đánh giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá, xếp loại. Thông qua kết quả đánh giá, xếp thứ hạng, các bộ, ngành, địa phương thấy được những tồn tại, hạn chế của mình để khắc phục. Tuy nhiên, các bộ chỉ số này mới chỉ đánh giá ở một số lĩnh vực và kết quả là điểm số chung cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ, ngành nên chưa được áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức ở khu vực công. Các tiêu chí, phương pháp đánh giá chưa thực sự khoa học, cụ thể để có thể làm thước đo chuẩn cho việc đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong khu vực công.
Bộ Nội vụ, với chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương… rất cần thiết nghiên cứu xây dựng mô hình, phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công nhằm nâng cao chất lượng của các cơ quan, tổ chức trên các phương diện: hoạt động, đội ngũ nhân lực, kết quả đạt được, tác động đầu ra và chất lượng dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp. Chính vì vậy, việc triển khai tổ chức Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Với tinh thần đó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những vấn đề: Lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công; Nguyên tắc, căn cứ, tiêu chí và yếu tố tác động đến đánh giá; Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá; Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả; Kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công; Thực trạng việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Quan điểm, định hướng đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Đề xuất phương pháp, nội dung, quy trình, khung đánh giá và bộ tiêu chí khoa học đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...
Hội thảo diễn ra trong một ngày với 02 phiên làm việc, gồm: Phiên thứ nhất – Những vấn đề lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Phiên thứ hai – Thực trạng và một số đề xuất đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tại phần trình bày Tổng quan đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ Trần Văn Ngợi đã chỉ ra lý do vì sao phải đánh giá hiệu quả hoạt đông của các cơ quan nhà nước. Theo đó, chất lượng và phương thức quản lý chất lượng hiện đại trở thành nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển của các quốc gia và từng tổ chức; Ở Việt Nam, với mục tiêu xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại, việc đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đang trở thành vấn đề bức thiết; đồng thời, kết quả đánh giá giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và cải cách hành chính. Những lý do này đã cho thấy tính cần thiết của Hội thảo đối với nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng và đối với sự phát triển của đất nước nói chung.
Tại Hội thảo, với 10 tham luận thuộc 02 phiên thảo luận của các báo cáo viên là các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh việc làm rõ một số vấn đề lý luận về hiệu quả, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công; kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công; thực tiễn đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Theo http://www.moha.gov.vn