Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Hội thảo trao đổi thảo luận về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 25/12/2017, tại Hà Nội, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận với các bạn sinh viên nhằm góp ý vào Đề án Đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (Hội thảo).

TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ và PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì Hội thảo.

Đại biểu dự Hội thảo là các thầy cô giáo, các giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ đã chia sẻ với các bạn sinh viên về quan điểm, chủ trương, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. TS. Vũ Đăng Minh chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trong thời gian vừa qua, đồng thời thông báo với các bạn sinh viên những kết quả, thành tựu nổi bật mà Dự án đã đạt được qua thời gian tổ chức thực hiện.

 

Để Đề án Đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã mang lại kết quả thiết thực và đạt được các mục tiêu đề ra, TS. Vũ Đăng Minh mong muốn các đại biểu, các bạn sinh viên dự Hội thảo tích cực trao đổi, thảo luận, đặt nhiều câu hỏi, góp ý vào các nội dung trong Đề án, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ sẽ ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào triển khai thực tiễn trong thời gian sớm nhất.
 

PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khẳng định, Đề án Đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp trên cơ sở không chỉ nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chính sách tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở mà còn là cơ hội dành cho các bạn thanh niên, sinh viên, là mục tiêu, định hướng để các bạn phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong học tập, công tác.

Tại Hội thảo, TS. Vũ Đăng Minh đã giới thiệu tới các đại biểu Dự thảo Đề án Đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Trên cơ sở đó, các đại biểu, các bạn sinh viên đã nêu nhiều câu hỏi, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Đề án dựa trên những suy nghĩ và mong muốn của bản thân, cũng là tiếng nói chung của lực lượng thanh niên, sinh viên đối với chính sách tạo nguồn cán bộ trẻ lâu dài cho cơ sở của Đảng và Nhà nước. Các ý kiến của đại biểu đều được chủ tọa Hội thảo giải trình và ghi nhận, tiếp thu một cách cặn kẽ, chi tiết.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Theo http://www.moha.gov.vn