PrintAa

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn từ bên trong gắn với tinh giản biên chế; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2020

            Đó là các nội dung đột phá được Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định sau 02 ngày    làm việc từ 20 - 21/5/2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí đại diện các Ban thuộc Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Phi Quang - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở và toàn thể 53 Đảng viên Đảng bộ Sở.

(Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội)

           Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Sở, các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực của ngành nội vụ, trong đó nhiều văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động khá toàn diện và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; có nhiều việc khó, việc mới lần đầu tiên được nghiên cứu, triển khai.

(Quang cảnh Đại hội)

           Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, Giám đốc Sở đã khai mạc Đại hội, trình bày báo cáo chính trị, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Đảng bộ Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nội dung trọng tâm, đột phá theo khung kế hoạch hàng năm của tỉnh, của Sở đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, với một số kết quả nổi bật như: tham mưu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở (giảm 01 đơn vị cấp sở, ban, ngành; 31 phòng chuyên môn và 05 chi cục thuộc các sở, ban, ngành; 26 phòng, tổ chức trực thuộc các ban, chi cục; 03 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 86 đơn vị sự nghiệp công lập, 46 đơn vị hành chính cấp xã và 855 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh); tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính đạt 8,66% và biên chế sự nghiệp đạt 8,97%. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng.

(Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020)

          Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước phù hợp với vị trí việc làm. Công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, tôn giáo cũng đạt được nhiều kết quả tích cực... Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới thường xuyên được quan tâm, công chức, đảng viên Đảng bộ có tư tưởng ổn định, đoàn kết, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các giải pháp khắc phục.

(Đ/c Trần Đình Trung, Bí thư Chi bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội)

          Đại hội cũng thông qua báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Đ/c Mai Trường Sinh, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, Sở Nội vụ trình bày  báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 )

        Tại Đại hội, các đảng viên trong Đảng bộ đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều vấn đề, nhiều giải pháp cụ thể, sát thực để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị như rà soát, đánh giá cụ thể chất lượng tham mưu của từng cán bộ, đảng viên để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay.

(Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội)

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí NguyễnThị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ Sở Nội vụ đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; xây dựng kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; tiếp tục quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

(Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phát biểu chỉ đạo Đại hội )

          Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Sở; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ  XVI gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

(Ban Chấp hành mới lên nhận nhiệm vụ)

            Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở đối những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế, xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực tham mưu của đảng viên, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của ngành nội vụ trong hệ thống chính trị của tỉnh và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nghị quyết Đại hội đã xác định 03 nội dung đột phá, đề ra 10 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 09 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

              Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Sở Nội vụ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ đã đề ra./.

             Tin, bài: Võ Thị Vinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

            Một số hình ảnh của Đại hội: