PrintAaa

Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về cải cách hành chính

16:09 21/05/2024

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để tạo sự chuyển biến nhanh trong cải cách hành chính nói chung và chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích nói riêng.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Sáng 21/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm báo cáo tổng kết đề án thí điểm.

Theo báo cáo tổng kết, Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích được triển khai từ cuối năm 2019, thực hiện qua 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, cấp tỉnh tiến hành thí điểm ở 7 đơn vị gồm các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, VH-TT&DL, Công ty Điện lực Hà Tĩnh; cấp huyện thí điểm ở 4 địa phương gồm: UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh.

Trong giai đoạn 2, thí điểm thêm 3 sở gồm các Sở: LĐ-TB&XH, Tài chính, Công thương; cấp huyện tiếp tục thí điểm thêm tại UBND thị xã Kỳ Anh và các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà.

Nội dung triển khai của đề án thí điểm bao gồm: chuyển giao nhân lực thông qua việc nhân viên bưu điện thay công chức tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trực, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với bộ TTHC các đơn vị thí điểm. Về cơ sở vật chất, Bưu điện tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho một số trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã. Sau khi hoàn thành trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã, các đơn vị thí điểm sẽ chuyển ra làm việc tại địa điểm mới do bưu điện xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung báo cáo những kết quả đạt được cũng như vướng mắc, hạn chế trong thực hiện đề án thí điểm trên địa bàn.

Sau thời gian thực hiện cho thấy, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại trung tâm của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít; tiết kiệm được một số trang, thiết bị CNTT như: máy tính, máy in, máy scan... nên giảm được chi phí đầu tư thiết bị. Trung tâm đã sử dụng thiết bị từ các đơn vị đã chuyển giao sang đơn vị còn thiếu và bố trí thêm máy tính để phục vụ người dân; thuận tiện hơn trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc nhận kết quả tại nhà.

Tại các trung tâm hành chính công cấp huyện, giải quyết được vấn đề lãng phí nhân lực trực tại trung tâm của UBND cấp huyện; 2 nhân viên bưu điện sẽ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc bộ TTHC của UBND cấp huyện. Các công chức do UBND huyện cử đến trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ sẽ được trở về đơn vị để bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác, nâng cao hiệu quả công việc...

Bên cạnh đó, đề án cũng tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC mà không trực tiếp phải thông qua chính quyền; tuyên truyền, hỗ trợ được người dân, tổ chức về việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc nhận kết quả tại nhà...

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh giải trình một số ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai đề án. Từ đó, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như: cho triển khai chính thức việc thực hiện chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với các đơn vị đang triển khai và bổ sung các đơn vị mới; tăng mức hỗ trợ cho nhân viên thực hiện chuyển giao; Bưu điện tỉnh đảm bảo số lượng nhân sự thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện; bố trí bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, quản lý nhân viên sát sao hơn...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những kết quả bước đầu tại các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cải cách hành chính có vai trò hết sức quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, nhìn tổng thể công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn chuyển biến chậm; việc thực hiện đề án thí điểm vẫn còn vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương nhất là người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trong thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích cần tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với bưu điện; phát huy vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc từ cơ quan thường trực thực hiện đề án; tăng cường công tác rà soát, tham mưu tháo gỡ các khó khăn trong thực tiễn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị, các sở, ngành, địa phương liên quan cần nhìn nhận rõ những vướng mắc trong thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong thời gian qua, từ đó, tham mưu giải pháp để tháo gỡ. Việc cấp thiết để đưa ra được hướng đi cho đề án trong thời gian tới là xây dựng được danh mục các dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật trong thực hiện các nhóm dịch vụ.

Đối với cấp huyện, yêu cầu cơ quan thường trực đề án thí điểm và Bưu điện tỉnh tiếp tục làm việc với các địa phương để soát xét các lĩnh vực có thể tiếp tục chuyển giao; căn cứ vào tình hình thực tiễn, hiện trạng cơ sở vật chất của từng địa phương để đưa ra phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp.

Đối với cấp tỉnh, cần phân tích làm rõ hơn hiệu quả của việc triển khai để làm cơ sở định hướng thực hiện đề án trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực của đề án thí điểm làm việc cụ thể với các sở, ngành để nắm bắt được nhu cầu sử dụng dịch vụ thời gian tới để có báo cáo ban chỉ đạo.

... và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích được nhận giấy khen của Sở TT&TT.

Nguồn: https://baohatinh.vn