01/2015/TTLT-TTCP-BNV

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 01/2015/TTLT-TTCP-BNV
Trích yếu Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
Ngày ban hành 16-03-2015
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm