10/2017/QH14

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 10/2017/QH14
Trích yếu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ngày ban hành 20-06-2017
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdfVanBanGoc_10.2017.QH14VanBanGoc_10.2017.QH14Download