1221/QĐ-BNV

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 1221/QĐ-BNV
Trích yếu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 25-11-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm