14/2012/QH13

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 14/2012/QH13
Trích yếu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngày ban hành 20-06-2012
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
zip14.2012.QH1314.2012.QH13Download