15/2012/QH13

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 15/2012/QH13
Trích yếu Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành 20-06-2012
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdfVanBanGoc_15.2012.QH13VanBanGoc_15.2012.QH13Download