211/2013/NĐ-CP

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 211/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách
Ngày ban hành 19-12-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm