56/2010/QH12

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 56/2010/QH12
Trích yếu Luật thanh tra,
Ngày ban hành 15-11-2010
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
zipLuat_thanh_tra_so_56.2010.QH12_Luat_thanh_tra_so_56.2010.QH12_Download