01/2016/TT-BNV

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 01/2016/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 13-01-2016
Người ký Nguyễn Trọng Thừa
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf01.2016.TT.BNV_huong_dan_ND_04.2015_ve_thuc_hien_dan_chu01.2016.TT.BNV_huong_dan_ND_04.2015_ve_thuc_hien_dan_chuDownload