23/2012/QH13

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 23/2012/QH13
Trích yếu Luật Hợp tác xã
Ngày ban hành 10-07-2013
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc23_hoptacxa23_hoptacxaDownload