24/ 2019/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 24/ 2019/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên
Ngày ban hành 09-05-2019
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP24.signedQDQP24.signedDownload