25/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 25/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 19-05-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP25.signedQDQP25.signedDownload