30/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 30/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Ngày ban hành 20-06-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP30.signedQDQP30.signedDownload